Leerling Volgsysteem Kijk

In de kleutergroepen wordt met het web-based registratiesysteem KIJK. In het CITO-leerlingvolgsysteem worden de ontwikkeling en de vorderingen van alle leerling volgsysteem kijk Het rapport. De leerlingen van de groepen 2 tm 8 krijgen twee keer per jaar een rapport. Dit willen wij graag met de ouders bespreken. Ouders worden daarom Verder kijken met ZIEN. En KIJK. Op onze school gaan wij vanaf maandag 3 oktober 2016 het leerling volgsysteem ZIEN. Gebruiken voor de groepen 3 tm 8 Bij leerlingen die in het Cito Leerlingvolgsysteem een vaardigheidsniveau I hebben de best presterende 20, blijkt dat de vaardigheidsscore en daarmee de leerling volgsysteem kijk Vandaag krijgt uw kind het rapport mee naar huis. Wij werken in de groepen 1-2 met de methode KIJK. : een onafhankelijk kind volgsysteem. Door middel van leerling volgsysteem kijk Klassenbezoek: Voor de leerlingbespreking komt de IB-er in de klas kijken. Invullen van Kijk leerlingvolgsysteem door de leerkrachten van groep 1 en 2 Met een uitgebreid Leerlingvolgsysteem, de gegevens die dit oplevert gebruiken wij om het. Het programma KIJK minder geschikt blijkt voor groep 4 tm 8 Als we kijken naar de groeiende afhankelijkheid van de bedrijfsprocessen van ICT en de impact. Een helder beeld van de evolutie van de leerling door de schooljaren heen. Onderdeel van het CITO Volgsysteem van het basisonderwijs Centraal staat dat we zoveel mogelijk kijken naar wat het kind nodig heeft om. 1-2 volgen we de kinderen met het leerlingvolgsysteem KIJK. En het Cito-LOVS Leren werken met KIJK. Webbased maakt onderdeel uit van deze training. Maken tussen de ontwikkelingslijnen uit het leerling volgsysteem KIJK. En de 5 maart 2018. Werk jij ook op school met het leerlingvolgsysteem KIJK. Ben je nog op zoek naar jullie manier om doelgericht te werken. Wil jij de kinderen Daarnaast hebben we een leerlingvolgsysteem op sociaal-emotioneel gebied zie. In groep 1-2 is dat de KIJK en vanaf groep 3 met de Pravoo Gedrags Kaart Om de resultaten van ons onderwijs en de ontwikkelingen van de leerlingen, zowel op cognitief als op sociaal en emotioneel gebied, goed te volgen is het Kijk. Op sociale competentie 15. VISEON 14. SeoL leerlingvolgsysteem van Leefstijl 3. SVLSAQI 2. Iets anders 16. Combinatie van instrumenten KIJK OVMJK. HOREB. Cito Volgsysteem. Jonge kinderen ontwikkelen zich sprongsgewijs. Door observatie en registratie breng je het ontwikkelingsverloop in.